Dyrekcja szkoły zaprasza rodziców na spotkania z wychowawcami w dniu 9 maja 2018r. o godz. 16.00.
Po Zebraniach ok. godz.16.30 odbędą się indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów.