PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W GRUDZIĄDZU

14-18.01.2019

Dzień 1, 14.01.2019 (poniedziałek)

7.00 -7.30 zbiórka uczestników, omówienie spraw dotyczących zajęć: podział na grupy, przedstawienie opiekunów, zapoznanie z programem i regulaminem półkolonii, planem dnia                    7.30 – 8.00 gry i zabawy integracyjne „Poznajmy się bliżej”        8.00 – 8.30 śniadanie 
8.30 – 8.40 przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki i zachowania w miejscu publicznym    
9.00 – 10.00 /gr. 1 – zajęcia jumping na Marinie,
10.30 – 11.30 zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską  
8.45 – 9.30 /gr. 2 – zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską, 10.00 -11.00 zajęcia jumping na Marinie   
11.30 – 12.00 obiad     
12.30 – 15.00 wyjście do kina Helios (Marry Poppins powraca, 131 min.)      
15.15 – 15.45 zajęcia plastyczne    
15.45 – 16.00 podsumowanie dnia, odbiór dzieci

Dzień 2, 15.01.2019 (wtorek)

7.00 -7.30 zbiórka uczestników, przedstawienie planu dnia   
7.30 – 9.00 gry i zabawy integracyjne „Jesteśmy zgraną grupą”  9.00 – 9.30 śniadanie             
9.30 – 9.40 przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki i zachowania w miejscu publicznym      
10.30 – 12.30 zajęcia w centrum zabaw „Galaktyka” 
12.30 – 13.00 powrót do szkoły z „Galaktyki”        
13.00 – 13.30 obiad       
13.30- 14.30 zajęcia plastyczne     
14.30 – 15.30 gry i zabawy sportowe                    
15.30 – 16.00 podsumowanie dnia, odbiór dzieci                           

Dzień 3, 16.01.2019 (środa)

7.00 -7.30 zbiórka uczestników, przedstawienie planu dnia
7.30 – 9.00 gry i zabawy integracyjne „Wspólne działania i zabawy słowne”
9.00 – 9.30 śniadanie
9.30 – 9.40 przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki i zachowania w miejscu publicznym
9.40  – 10.30 przejście do Planetarium
10.30 – 12.30 zajęcia w Planetarium i powrót do szkoły
12.30 – 13.00 obiad
13.00 – 14.00 zajęcia plastyczne
14.00 – 15.30 gry i zabawy sportowe
15.30 – 16.00 podsumowanie dnia, odbiór dzieci

Dzień 4, 17.01.2019 (czwartek)

7.00 -7.30 zbiórka uczestników, przedstawienie planu dnia   
7.30 – 8.30 gry i zabawy integracyjne „My i inni – zapoznanie ze zwyczajami mieszkańców innych krajów i uczniów w innych szkołach”
8.30 – 9.00 śniadanie      
9.00 – 9.10 przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki i zachowania w miejscu publicznym      
9.10  – 12.30 /gr. 1 – 9.30 – 10.30 warsztaty w muzeum,
11.00 – 12.30 wycieczka do Straży Pożarnej
9.10  – 12.30 /gr. 2 – 9.30 – 11.00 wycieczka do Straży Pożarnej, 11.30 – 12.30 warsztaty w muzeum
13.00 – 13.30 obiad        
13.30 – 14.30 zajęcia plastyczne    
14.30 – 15.30 gry i zabawy sportowe      
15.30 – 16.00 podsumowanie dnia, odbiór dzieci

Dzień 5, 18.01.2019 (piątek)

7.00 -7.30 zbiórka uczestników, przedstawienie planu dnia        7.30 – 8.30 gry planszowe, puzzle, zagadki
8.30 – 9.00 śniadanie     
9.00 – 10.00 filmy o bezpieczeństwie w sieci „Sieciaki.pl”; zajęcia profilaktyczne w grupach  
10.00 – 10.50 zajęcia rozwijające kreatywność (w grupach); przygotowujemy upominki na Dzień Babci i Dziadka    
10.50 – 11.00 przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki i zachowania w miejscu publicznym
11.00 – 11.30 obiad        
11.45 – 12.30 przejazd na osiedle Rządz do klubu osiedlowego    12.30 – 14.30 bal karnawałowy w klubie osiedlowym, gry i zabawy      
14.30 – 15.15 przejazd do szkoły    
15.15 – 16.00 uroczyste pożegnanie uczestników półkolonii zimowych, rozdanie dyplomów, nagród, upominków