Dnia 21 marca uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w pochodzie wiosennym z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Wcześniej w zespołach klasowych przygotowali
ekologiczne Marzanny, które wzięły udział w konkursie na najładniejszą Marzannę wśród grudziądzkich szkół. Rywalizacja była ogromna. Jury oceniało oryginalność, estetykę
wykonania, rodzaj użytych materiałów oraz dobór kolorystyki kojarzącej się z nadejściem Wiosny. Klasy 2a i 2b zwyciężyły. Niespodzianką były ufundowane Vouchery. Po
zakończonym konkursie maluchy z grudziądzkich szkół i przedszkoli przeszli na Wisłę w celu spalenia Marzann i pożegnania zimy.