Jak będziemy świętować w październiku 2019r?

Pierwszy tydzień to biblioteczne życzenia (jaką książkę chciałbym/chciałabym mieć w bibliotece szkolnej,  wpisy na kartce).

Prezentacja swojej ulubionej książki – podczas przerw chętni uczniowie opowiadają o swoich ulubionych książkach.

Drugi tydzień to czas na konkurs plastyczny.

Konkurs plastyczny: ”Konkurs na plakat i hasło promujące bibliotekę szkolną”

Zadaniem każdego uczestnika będzie wykonanie plakatu zawierającego hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych – prace należy oddać do biblioteki do 19.10.2019r.

W trzecim tygodniu  odbędą się konkursy.

Konkurs ze słownikiem: „Detektywi słów”  – należy jak najszybciej odnaleźć podane słowa na wskazanej stronie.

Konkurs : „Mistrz alfabetu”  – uczniowie z młodszych klas będą układali w kolejności alfabetycznej tytuły książek, a starsi nazwiska autorów.

 Czwarty tydzień to czas, na kolejną edycję konkursu „Mistrz pięknego czytania”  (29.10.2019r.)

Regulamin konkursu

  • konkurs przeznaczony jest dla klas III i V
  • głównym zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z ulubionej książki i oczarowanie słuchaczy – czas prezentacji maksymalnie do 2 minut.

Kryteria oceny

  • przy ocenie czytania komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu,

Nagrody

  • komisja konkursowa przyzna tytuły mistrza i wicemistrza pięknego czytania,
  • uczestnicy otrzymują dyplomy, a wyłonieni przez jury – nagrody książkowe, oraz oceny z języka polskiego.

Do zobaczenia w bibliotece 

Przyjdź czekają atrakcyjne nagrody!