12 września uczniowie z klasy Va odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej. Brali udział w zajęciach terenowych – „Poznajemy drzewa”. Pod okiem nauczycielki biologii oraz pracowników Centrum nabywali umiejętności rozpoznawania liści, owoców lub szyszek wybranych gatunków drzew i krzewów występujących w lasach naszego regionu. Dodatkowo pogłębili wiadomości o  najważniejszych zagrożeniach dla bytu lasu spowodowanych działalnością człowieka.