Komunikat dla rodziców

Zgodnie z Kalendarzem Szkolnym na rok 2019/2020 dzień 14.10.2019 (Dzień Edukacji Narodowej) – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  Jednocześnie informujemy, że w dniu tym, zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (w godzinach 6.45-15.30) dla […]