Język polski  

Arkusz 2017    Arkusz 2016  
Arkusz 2015
  Arkusz 2014   

Historia i wos  

Arkusz 2017    Arkusz 2016    Arkusz 2015   Arkusz 2014   

Matematyka  

Arkusz 2017    Arkusz 2016    Arkusz 2015   Arkusz 2014   

Przedmioty przyrodnicze  

Arkusz 2017    Arkusz 2016    Arkusz 2015   Arkusz 2014   

Język angielski (poziom podstawowy) 

Arkusz 2017 + transkrypcja nagrań     Arkusz 2016 + transkrypcja nagrań   
Arkusz 2015 + transkrypcja nagrań   Arkusz 2014 + transkrypcja nagrań  

Język angielski (poziom rozszerzony) 

Arkusz 2017 + transkrypcja nagrań   Arkusz 2016 + transkrypcja nagrań 
   Arkusz 2014 + transkrypcja nagrań   

Język niemiecki (poziom podstawowy) 

Arkusz 2017 + transkrypcja nagrań    Arkusz 2016 + transkrypcja nagrań   
Arkusz 2015 + transkrypcja nagrań   Arkusz 2014 + transkrypcja nagrań   

Język niemiecki (poziom rozszerzony) 

Arkusz 2017 + transkrypcja nagrań   Arkusz 2016transkrypcja nagrań   
 Arkusz 2014  + transkrypcja nagrań