POĆWICZ

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o możliwych dostosowaniach warunków i form egzaminu gimnazjalnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o możliwych dostosowaniach warunków i form sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz wykazie dokumentów na podstawie, których to dostosowanie może nastąpić.