Biblioteka szkolna co roku włącza się do akcji i promocji Narodowego Czytania. Uczniowie kl.1-3 uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, podczas których zostali zapoznani z celem i historią akcji. Odbyło się głośne czytanie poezji dziecięcej Adama Mickiewicza. Spotkanie było okazją do wypożyczenia książek i wykonania ilustracji do przeczytanego tekstu. 
 
📖Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
 
Skip to content