KAMPANIA „TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH”

W naszej szkole została przeprowadzona kampania „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Celem akcji było przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o własne zdrowie i najbliższych. W akcji wzięły udział wszystkie klasy, do wspólnych działań […]