mLegitymacja

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Zgodnie z zapowiedziami wprowadzamy w naszej szkole elektroniczną wersję legitymacji szkolnej – mLegitymację.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie. Identycznie jak papierowa legitymacja, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece, czy zakupie biletów do kina.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Aby uzyskać mLegitymację, należy:

  1. Złożyć u wicedyrektora szkoły lub sekretariacie podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek (do pobrania poniżej lub w sekretariacie), zapoznać sie z klauzulą informacyjną dotyczącą mLegitymacji.
  1. Przesłać na e-mail [email protected] zdjęcie legitymacyjne ucznia (należy wpisać imię i nazwisko ucznia)  w wersji elektronicznej.

Do przesłanego zdjęcia należy dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Szkołę Podstawową nr 17 im.Sybiraków w Grudziądzu w celu umieszczenia zdjęcia legitymacyjnego w mlegitymacji obsługiwanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.  

  1. Do aktywowania mLegitymacji potrzebna jest aplikacja mObywatel zainstalowana na urządzeniu mobilnym.

DOKUMENTY:

wniosek_m_legitymacja.pdf

Zgoda na przetwarzanie wizerunku w mLegitymacji

KLAUZULA INFROMACYJNA DOTYCZĄCA MLEGITYMACJI

mLegitymacja – instrukcja dodania do aplikacji mObywatel

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

 
Skip to content