Deklaracje o udziale dziecka w szkoleniu i egzaminie na kartę rowerową rodzice mogą składać do wychowawcy klasy do 12.10.2021.

Deklaracja udziału – karta rowerowa

 
Skip to content