Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Sybiraków
Telefon/fax: (56) 64 302 55
wewn. 21 sekretariat
            22 dyrektor
            23 pedagog 
            24 świetlica
            25 pielęgniarka
            26 fax
(56) 64 306 27  bezp. do pedagoga
(56) 64 304 80 bezp. do księgowości
Adres szkoły: Al.23 Stycznia 30, 86-300 Grudziądz
E-mail: sp17grudziadz@gmail.com
Dyrektor szkoły: Renata Matuszak
Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Smelkowska
email: m.smelkowska@um.grudziadz.pl
tel.56-45-10-360 lub 361

Organ prowadzący:
Urząd Miejski w Grudziądzu
Wydział Edukacji
ul. Sikorskiego 32-36
86-300 Grudziądz
tel. + 48 56 45-10-310

 
 
 
Skip to content