Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Sybiraków
Telefon/fax: (56) 64 302 55
wewn. 21 sekretariat
            22 dyrektor
            23 pedagog 
            24 świetlica
            25 pielęgniarka
            26 fax
(56) 64 306 27  bezp. do pedagoga
Adres szkoły: Al.23 Stycznia 30, 86-300 Grudziądz
E-mail: sp17grudziadz@gmail.com
Dyrektor szkoły: Anna Góra
Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Smelkowska
email: m.smelkowska@um.grudziadz.pl
tel.56-45-10-360 lub 361
skrytka EPuaP  

Organ prowadzący:
Urząd Miejski w Grudziądzu
Wydział Edukacji
ul. Sikorskiego 32-36
86-300 Grudziądz
tel. + 48 56 45-10-310

 
 
 
Skip to content