Historia placówki oświatowej przy Alei 23 Stycznia 30 w Grudziądzu rozpoczęła się w 1963 roku, kiedy to wmurowano akt erekcyjny pod budowę Szkoły Podstawowej. Prace budowlane trwały 2 lata i dopiero na początku 1965 roku placówka była gotowa aby przyjąć w swe mury pierwszych wychowanków.

1 lutego 1965 roku miała miejsce uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej, która była drugą z kolei szkołą Tysiąclecia w Grudziądzu.

Placówka otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa nr 17 im. 900-lecia Grudziądza, na cześć 900 rocznicy powstania Grudziądza. Dyrektorem szkoły został Władysław Bratkowski, a grono nauczycielskie liczyło zaledwie 17 nauczycieli. Naukę w nowopowstałej szkole podjęło około 600 uczniów w 16 oddziałach. Byli to uczniowie głównie ze szkół nr 6,7 i 12. Z początkiem nowego roku szkolnego, został utworzony odrębny rejon szkolny, w którym liczba oddziałów wynosiła już 22, a liczba nauczycieli zwiększyła się do 25.
W lutym 1975 roku odbyły się uroczyste obchody X-lecia Szkoły. W maju tego samego roku Komitet Rodzicielski ufundował Szkole sztandar.

3 września 1990 roku dyrektorem szkoły została mgr Teresa Gaszyńska, natomiast funkcję zastępcy dyrektora objęła mgr Krystyna Oleksyn.
1 września 1992 roku zastępcą dyrektora została mgr Krystyna Karwowska.
Szkoła Podstawowa nr 17 funkcjonowała do 1999 roku, kiedy to reforma systemu oświaty doprowadziła do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową – placówka przekształciła się w Gimnazjum.

1 września 1999 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu. Pierwsi uczniowie Gimnazjum mieli okazję wysłuchać przemówienia pani dyrektor Teresy Gaszyńskiej oraz przedstawiciela rady miasta.
W Gimnazjum naukę rozpoczęło 124 uczniów w pięciu klasach pierwszych. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły pracowało zaledwie 15 nauczycieli.
Z początkiem roku szkolnego 2001/2002 funkcję dyrektora placówki objął mgr Bogdan Grodowski, natomiast rola zastępcy dyrektora przypadła mgr Jackowi Nowakowi.
Szczególnie ważnym momentem w życiu Szkoły, było nadanie imienia.

30 kwietnia 2003 roku uchwałą Nr VIII/26/03 Rady Miejskiej Grudziądza nadano Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu przy ul. Aleja 23 Stycznia imię Sybiraków.
Uchwała weszła w życie 1 września 2003 roku, natomiast uroczyste obchody nadania imienia odbyły się 23 maja 2003 roku.
Tego samego dnia tzn. 23 maja 2003 roku dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej Gimnazjum nr 6 oraz poświęcono sztandar dla Koła Związku Sybiraków i wbito gwoździe pamiątkowe.
W pierwszą rocznicę nadania imienia Szkoła otrzymała sztandar.
1 września 2007 roku zastępcą dyrektora szkoły została mgr Renata Matuszak.

23 maja 2013 roku odbyły się uroczyste obchody X-lecia nadania Gimnazjum nr 6 imienia Sybiraków.
Podczas uroczystości zgromadzeni goście uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu, w Marszu Pamięci ulicami miasta, złożeniu kwiatów pod Obeliskiem i tablicą pamiątkową oraz części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszego Gimnazjum.

Wraz z końcem roku szkolnego 2015/2016 odbyło się pożegnanie wieloletniego dyrektora szkoły Bogdana Grodowskiego, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Jego następcą została mgr Renata Matuszak – dotychczasowa wicedyrektor placówki, a funkcję zastępcy dyrektora objęła mgr Anna Góra – nauczyciel geografii. W uroczystości wzięli udział poprzedni dyrektorzy – Władysław Bratkowski oraz Teresa Gaszyńska. 

Szkoła jako Gimnazjum nr 6 funkcjonowała do 31 sierpnia 2017 roku. Reforma oświaty doprowadziła do powrotu systemu dwustopniowego i od 1 września 2017r placówka ponownie przekształciła się w Szkołę Podstawową nr 17 im. Sybiraków. Obok kończących gimnazjum klas II i III, w szkole podstawowej naukę rozpoczęły dwie klasy pierwsze i jedna klasa siódma sportowa o profilu wioślarskim.

W 2020 roku pożegnaliśmy Panią Renatę Matuszak, która pełniła funkcję dyrektora szkoły. Następcą została Pani Anna Góra, a wicedyrektorem Pani Ewa Nowacka – nauczyciel informatyki.

30 maja 2023 roku cieszyliśmy się wraz ze zgromadzonymi gośćmi z 20 lat objęcia Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu tak szczególnym Patronem – Sybiraków.

Od 01.09.2023 r. przywitaliśmy nowego wicedyrektora – Panią Izabelę Kwiatkowską.

 
Skip to content