Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece w czasie pandemii COVID 19
1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów w godzinach:
Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek nieczynna
Środa 8.00-13.00
Czwartek nieczynna
Piątek 8.00-12.00
2. Osoby wchodzące do biblioteki muszą mieć założone maseczki i dezynfekują ręce płynem znajdującym przy wejściu.
3. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonej przez bibliotekarza linii .
4. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie.
5. Użytkownikom biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru z wolnym dostępem do półek oraz korzystanie z czytelni.
6. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego pudełka i zostaną poddane 2-dniowej kwarantannie, zanim będzie można je bezpiecznie wypożyczyć innym.
7. Osoby z zewnątrz nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO WYPOŻYCZANIA NOWYCH, CIEKAWYCH KSIĄŻEK pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Centrum Informatyczno-Multimedialnego

Szkolny regulamin korzystania
z darmowych podręczników

 

 
 
 
Skip to content