• Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP

  Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

  W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu.

  Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

  /SP17Grudziadz/SkrytkaESP
  Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

  – ścieżka dostępu: Strona główna > Inny podział spraw > Alfabetyczna lista spraw – należy wybrać usługę  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

   

 
Skip to content