1. Miejsce realizowania opieki stomatologicznej: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Grudziądzu, ul. Legionów 57

2. Termin: od 18 listopada 2019 r.

3. Badania profilaktyczne wykonywane będą zawsze we wtorki w godz. 8.00-11.00 w budynku nr 3 (Poradnia Stomatologiczna – ul. Legionów 57). Leczenie stomatologiczne odbywać się będzie również w innych terminach po uprzedniej rejestracji.

4. Rejestracja pod nr tel. 56 64 40 971 lub 261 48 31 63.

5. Każdorazowo na badanie profilaktyczne lub leczenie stomatologiczne konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna dziecka (załącznik do pobrania).

 
Skip to content