Regulamin bezpieczeństwa dzieci w drodze ze szkoły na pływalnię i w drodze powrotnej w ramach programu „Umiem pływać” 2020 r.

Basen

 1. Zajęcia z nauki pływania będą odbywały się na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu.
 2. Opiekę podczas przejazdu będzie sprawowała mgr Jolanta Kurpiewska (nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole). Pani Jola opowiada również za bezpieczeństwo, porządek i właściwe zachowanie w pomieszczeniach pływalni.
 3. Zajęcia na basenie będzie prowadził instruktor – trener pływania mgr Marek Niklarz. Odpowiada on stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie.
 4. Termin zajęć: wtorek od 3.03.2020 do 26.05.2020 (z wyłączeniem Świąt). Razem 10 wyjazdów, czas nauki pływania jednorazowo 90 min.
 • Uczniowie zawsze wyruszają na zajęcia ze szkoły i po zajęciach wracają do szkoły!
 • Pod opieką nauczyciela-opiekuna uczniowie ze szkoły parami udają się do autobusu.
 • Po zajęciach na basenie uczniowie wracają autobusem do szkoły.
 • Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka.

We wtorek klasa 2b kończy lekcje o godz. 11.30. Zaraz po lekcjach dzieci, które jadą na basen będą musiały przygotować się do wyjazdu, co oznacza, że strój na basen muszą mieć zabrany z domu od rana (brak stroju basenowego będzie oznaczał, że dziecko nie będzie mogło pojechać na basen).

Proszę zaopatrywać dzieci w większą ilość jedzenia i picia w dniu wyjazdu, bo będą na pewno potrzebowały.

Zajęcia na basenie zaczynają się o godz. 12.30, kończą o 14.00. Następnie przebieranie, suszenie i powrót do domu.

Dzieci będą czekały na odbiór przez rodziców ok. 14.45-15.00.

Proszę pamiętać, że w szkole będą czekały jeszcze na dzieci szkolne plecaki, aby nie zapomniały zabrać do domu.

            ZADANIA UCZNIÓW – UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 1. Uczestnicy słuchają nauczyciela opiekuna, który sprawuje opiekę podczas wyjazdu na basen oraz instruktora pływania i ratownika pływalni.
 2. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.
 3. Poruszają się w parach, zgodnie z zasadami podanymi przez opiekunów.
 4. Utrzymują porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.
 5. Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po zajęciach.
 6. Podczas pobytu na pływalni uczniów obowiązują postanowienia regulaminu basenu Szkoły Podstawowej Nr 21.
 7. Uczniowie informują opiekuna/instruktora o zamiarze wyjścia do toalety oraz o wszelkich sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów.

ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE

 1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni.
 2. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni (szatni) obowiązuje zmiana obuwia na obuwie gumowe, antypoślizgowe – np. klapki kąpielowe.
 3. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie i powoli.
 4. Na hali basenowej uczniów obowiązuje strój kąpielowy oraz gumowy czepek.
 5. Każda osoba powinna opłukać się przed wejściem do basenu pod natryskiem i po wyjściu z basenu.
 6. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekunów i zostają przekazani instruktorom.
 7. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom ratownika i prowadzącego zajęcia instruktora.
 8. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz im samym.
 9. Zabrania się w szczególności:
 • wchodzić do wody bez zezwolenia,
 • biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicami, ślizgać się po mokrych powierzchniach,
 • skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru instruktora/ ratownika,
 • popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu,
 • zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów,
 • nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru instruktora/ ratownika,
 • niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni,
 • zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę,
 • używać sprzęt z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski i szkła kontaktowe),
 • wnosić kosmetyki w szklanych opakowaniach,
 • spożywać napoje w szklanych opakowaniach,
 • jeść w szatni i w hali basenowej,
 • żuć gumę podczas pobytu na hali basenowej, pluć na podłogę oraz do wody basenowej, załatwiać potrzeb fizjologicznych do wody w basenie.
 1. Uczestnicy zajęć korzystający ze sprzętu pływackiego powinni po zajęciach odłożyć go na wyznaczone miejsce
 2. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy mają odpowiedni strój z napisem RATOWNIK.
 3. Na sygnał ratownika oraz instruktora kąpiący się musi natychmiast wyjść z wody i bezwzględnie dostosować się do ich dalszych poleceń.
 4. Na sygnał instruktora kończący zajęcia uczestnicy zajęć muszą natychmiast wyjść z wody i po zbiórce na chodniku przy basenie udać się wraz z opiekunami do swoich szatni.
 5. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele i opiekunowie nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.
 6. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

  

ZASADY ZACHOWANIA W AUTOBUSIE

 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego jest dozwolone tylko w momencie całkowitego   zatrzymania się pojazd oraz w miejscu wyznaczonym przez kierowcę
 2. W autobusie obowiązuje zakaz:
 • spożywania posiłków i napojów,
 • śmiecenia,
 • niewłaściwego użytkowania siedzisk – wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na siedzisku, opierania stóp o oparcia siedziska itp.,
 • niszczenia elementów wyposażenia,
 • chodzenia po autobusie w trakcie jazdy,
 • opierania się o drzwi.
 1. W autobusie zajmujemy miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy pasażer zajmuje jedno  miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch pasażerów.
 2. Kierowca oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za upadek i uszkodzenia pasażera  wynikające z nieprzestrzegania zasad.
 3. Przed wyjściem z autobusu opiekunowie są zobowiązani sprawdzić czy uczniowie pozostawili porządek.

 

 
Skip to content