I KONKURS MIĘDZYKLASOWY (DRUŻYNOWY)
Patron Szkoły Sybiracy’ 2021
Szkoła Podstawowa nr 17 w Grudziądzu

       Organizatorzy: Anna Góra, Ewa Nowacka
Termin:  27 maja 2021 r. (czwartek), sala 103

Zgłoszenia drużyn dwuosobowych z klas 4a, 4b, 6
przyjmują organizatorzy
do dnia 7 maja 2021 r. od wychowawców klas.

 Test wiedzy o życiu i działalności Sybiraków
(opracowany na podstawie zagadnień opracowanych przez organizatorów)

 Zapraszamy
Organizatorzy konkursu: Anna Góra, Ewa Nowacka

 
Skip to content