Drodzy Rodzice i Opiekunowie przyszłych pierwszaków!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Sybiraków informuje rodziców i opiekunów o rozpoczętej rekrutacji do klas pierwszych i zaprasza do zapisania dziecka do klasy ogólnokształcącej oraz integracyjnej w roku szkolnym 2022/2023.

WAŻNE DATY!!!

* Termin rekrutacji dla dzieci z rejonu szkoły: od 01.02.2022 r. do 04.03.2022 r.
* Terminy rekrutacji dla dzieci spoza rejonu: od 07.03.2022 r. do 21.03.2022 r.
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego dostępne są w „Załączniku do Zarządzenia nr 75/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 26.01.2022 r.

Skąd pobrać druki do rekrutacji?
* w sekretariacie szkoły
* na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”
Gdzie złożyć wypełnione druki?
w sekretariacie szkoły
* wysłać scan zgłoszenia na adres e-mail:  [email protected]
* wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przed szkołą

  • Do zgłoszenia/wniosku dołączamy:
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jeśli takie posiadamy (dotyczy dzieci z niepełnosprawnością, które mają uczęszczać do oddziału integracyjnego).
  • Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli dziecko było badane w poradni).
  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiadamy).
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

W roku 2022 przyjmowanie dzieci do klasy I będzie przebiegało poprzez:
*zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
* udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem szkoły – jeżeli ta szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.*

Do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 może być przyjęte dziecko, które
* w roku 2022 kończy 7 lat (urodzone w 2015r.)
* w roku 2022 kończy 6 lat (urodzone  w 2016 r.) i korzysta w roku szkolnym 2021/2022 z wychowania przedszkolnego  albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

W razie pytań Rodzicu dzwoń śmiało: 56 64 302 55.

 
Skip to content