Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  międzyszkolnym konkursie plastycznym: „Jak widzę świat, który mnie otacza”.
Konkurs adresowany jest do uczniów ze spektrum autyzmu z klas 1-8 Szkół Podstawowych, mających siedzibę na terenie miasta Grudziądz.

Termin nadsyłania prac 30.03.2022 r. W przypadku przesyłania prac, decyduje data wpływu pracy konkursowej.

Nasi uczniowie mogą przynieść prace do świetlicy szkolnej do dnia 25.03.2022 r., zostaną one przekazane Organizatorowi.

        * Zadaniem konkursu jest przygotowanie PRACY PLASTYCZNEJ NAWIĄZUJĄCEJ DO TEMATU „Jak widzę świat, który mnie otacza”, w dowolnej technice plastycznej – w formacie A4.
        * Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 01.04. 2022 r.

         * O wręczeniu nagród, uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną oraz przez informację umieszczoną na stronie Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu.
        * Nagrody zostaną wręczone osobiście w Szkole Podstawowej nr 18, termin odbioru zostanie podany wraz z informacją o wynikach konkursu.

        * Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, klasę, pełny adres placówki, którą reprezentuje oraz numer telefonu, e-mail i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
        * Prace ze szkoły biorącej udział w konkursie powinny być
odpowiednio zabezpieczone z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jak widzę świat, który mnie otacza.”.

Zapraszam do udziału!!!

Regulamin konkursu

 
Skip to content