List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów

Ministerstwo Zdrowia, zwróciło się z prośbą o podjęcie działań na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że dzięki takim badaniom możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych kroków, zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka. Właściwe wzorce zdobyte w domu i w szkole mają wpływ na zachowanie dobrostanu zdrowotnego społeczeństwa. Duże znaczenie w kształtowaniu postaw i umiejętności uczniów z zakresu profilaktyki zdrowotnej mają sami rodzice. Dlatego tak ważne jest, aby przypomnieć o uprawnieniach dostępnych w systemie zdrowia. Wszelkie działania profilaktyczne, w tym niwelujące ewentualne problemy zdrowotne, są obecnie bardzo potrzebne i uzasadnione.

 

Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

List Ministra

 
Skip to content