Uczniowie klasy 5a i 5b wraz z p. K.Zielińską podczas zajęć lekcyjnych wykonali modele komórek roślinnych i zwierzęcych.

Komórka roślinna posiada ścianę komórkową i chloroplasty, których komórka zwierzęca nie posiada. Te komórki posiadają także te same organelle tj. błonę komórkową, cytoplazmę, jądro, mitochondrium, a także wodniczkę.

Komórka roślinna:
chloroplast,
– błona
komórkowa,
– wodniczka,

– jądro komórkowe,
– mitochondrium,

cytoplazma,
– ściana
komórkowa.

Komórka zwierzęca:
– błona komórkowa,
– cytoplazma,

wodniczka,
– jądro
komórkowe,
– mitochondrium.

 
Skip to content