KONKURSU WIEDZY „PATRON SZKOŁY – SYBIRACY”

 1. Cele konkursu:

– Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o patronie szkoły.

– Kształtowanie postaw patriotycznych.

– Rozbudzanie ambicji uczniów do współzawodnictwa.

– Wdrażanie uczniów do samokształcenia.

– Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.

ORGANIZATORZY

p.Krzysztof Ciosmak i p.Izabela Zielińska.

 

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

 • Termin konkursu: 20.05.2022 r.

Zakres wiedzy:

 1. Nadanie imienia „Sybiracy” – SP Nr 17.
 2. Historia zesłań na Sybir.
 3. Historia i działalność Związku Sybiraków.
 4. Miejsca pamięci.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV – VII.
 2. Eliminacje konkursu: test – 20.05.2022 r.
 3. Finał konkursu: odpowiedź ustna na wylosowane pytania – 23.05.2022 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu: 23.05.2022 r.
 5. Pierwsze trzy miejsca: nagrody rzeczowe oraz ocena celująca z historii.
 6. Źródła wiedzy: informacje przygotowane przez organizatorów i udostępnione wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie na stronie internetowej szkoły O szkole->Patron szkoły

Powodzenia ! 🙂

 

 
Skip to content