Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu organizuje w dniach 04.05.2022 – 06.06.2022r. konkurs fotograficzny „Moja aktywność w obiektywie”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych kl. I – VIII.

Celami konkursu są:

  • Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych, aktywnych form spędzania czasu wolnego, które zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci.
  • Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych.
  • Podnoszenie świadomości młodzieży na temat bezpiecznych zachowań w czasie wolnym.
  • Kształtowanie u młodzieży właściwego zachowania podczas spędzania czasu wolnego.
  • Rozwijanie wyobraźni twórczej.

Konkurs profilaktyczny rozpoczyna się 04 maja 2022 r., a kończy wręczeniem nagród w dniu  06 czerwiec 2022 r.

Fotografie należy przesyłać drogą mailową do 01.06.2022r. do godziny 15:00 na maila [email protected]  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Moja aktywność w obiektywie”

Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się 06.06.2022 r. w godzinach 14:00-15:00 w Poradni Rodzinnej.

Regulamin

Plakat

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie wizerunku

 
Skip to content