Niebawem rozpoczynamy elektroniczną rekrutację do szkół średnich. Uczniowie w czasie informatyki przejdą szkolenie i otrzymają indywidualne loginy. Proszę wraz z dzieckiem przedyskutować wybór szkoły. Mogą wybrać 3 szkoły i dowolną ilość oddziałów w ramach tych szkół.

Uczniowie w dniach 17.05 – 18.06. 2018r, wypełniają, drukują i samodzielnie dostarczają wniosek rekrutacyjny do szkoły pierwszego wyboru. Razem z wnioskiem uczeń lub rodzic zanosi dokumenty potwierdzające spełnienie warunków i kryteriów dodatkowo punktowanych, które uwzględnił we wniosku, np. niepełnosprawność, matka samotnie wychowującą dziecko, wielodzietność rodziny…

Rodzice i uczniowie ponoszą odpowiedzialność za dostarczenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej. Proszę dopilnować dziecko, by nie zwlekało z oddaniem wniosku do ostatniej chwili.

6 lipca sprawdzamy w systemie czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranej szkoły, i rodzice zanoszą oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Dopiero wówczas uczeń do szkoły może zostać przyjęty.

Do 9 lipca należy z Technikum lub szkoły branżowej odebrać skierowanie na badania lekarskie w danym zawodzie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca – opublikowane zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych.

W razie pytań proszę skontaktować się z panią Ewą Nowacką osobiście lub przez dziennik.