Kalendarz na rok szkolny 2018/2019
Szkoła Podstawowa nr 17
im. Sybiraków w Grudziądzu

3.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego
10.09.2018 Posiedzenie Rady pedagogicznej
12.09.2018 Zebrania z rodzicami
29.09.2018 Bieg Malinowskiego (odpr. 2.11.2018)
10.10.2018 Zebrania z rodzicami, konsultacje
1.11.2018 Wszystkich Św. (dzień wolny)
2.11.2018 Dzień wolny, odpracowany 29.09.2018
7.11.2018 Zebrania z rodzicami, konsultacje
listopad Konkursy przedmiotowe
28-30.11.2018 Egzamin próbny
5.12.2018 Termin ostateczny wystawiania zagrożeń oceną ndst. i ocen proponowanych
12.12.2018 Zebrania z rodzicami, konsultacje,
 informacje o zagrożeniach
17.12.2018 Jasełka, Wigilia pracowników
21.12.2018 Wigilie klasowe
22.12-2.01.2019 Zimowa przerwa świąteczna
3.01.2019 Termin ostateczny:
Wystawienie ocen za I semestr 
7.01.2019 RP – klasyfikacja I semestr
8.01.2019 Apel podsumowujący I semestr
9.01.2019 Zebrania z rodzicami, podsumowanie I sem
11.01.2019 Zakończenie I semestru
14-25.01.2019 Ferie zimowe
28.01.2019 Rozpoczęcie II semestru
27.02.2019 Konsultacje z nauczycielami dla rodziców
marzec Rekolekcje
3.04.2019 Zebrania z rodzicami, konsultacje
10-12.04.2019 Egzamin gimnazjalny
15-17.04.2019 Egzamin Ósmoklasisty
18-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
27.04.2019 odpracowujemy 2 maja
1.05.2019 Święto 1 Maja
2.05.2019 Dzień wolny – odpracowany 27.04.2019
3.05.2019 Święto 3 Maja
6.05.2019 Termin ostateczny: Zagrożenia oceną nast.
23.05.2019 Apel z okazji Święta Szkoły
24.05.2019 Termin ostateczny wystawiania ocen proponowanych
27.05.2018 Posiedzenie komisji klasowych
31.05.2019 Dzień Sportu/Dzień Dziecka
3-5.05.2019 Egzamin – termin dodatkowy
7.06.2019 Termin ostateczny – wystawienie ocen rocznych
11.06.2019 Apel podsumowujący semestr 2
14.06.2019 RP  – zatwierdzenie wyników
20.06.2019 Boże Ciało
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego, posiedzenie RP