KONKURS
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
„Plakat na Międzynarodowy Miesiąc BibIiotek Szkolnych”
Hasło tegorocznych obchodów:
“Książka to dopiero początek….”

Cele konkursu:
•wybór projektu plakatu promującego Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
•promocja biblioteki szkolnej i jej roli w nowoczesnej szkole,
•zachęcenie do uprawiania sztuki plastycznej.
Zasady konkursu:
1. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
3. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna na odwrocie zawierać informacje: imię i nazwisko oraz klasę.
4. Technika wykonania pracy plastycznej oraz format dowolny.
5. Plakat powinien zawierać następującą treść: „Książka to dopiero początek”
6. Praca powinna być wykonana starannie i estetycznie.
Kryteria oceny prac:
1.Wartość merytoryczna i zgodność z tematyką.
2.Forma pracy.
3.Poziom plastyczny pracy.
4.Samodzielność i oryginalność.
5.Ogólna estetyka
Terminy konkursu:
1.Czas trwania konkursu do 16 października 2017 r.
2.Prace w wyżej podanym terminie przynosimy do biblioteki szkolnej.
3. Dla laureatów konkursu ocena celująca z plastyki , zaś wyróżnienia ocena bardzo dobra z plastyki. Prace również zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece szkolnej.
ZAPRASZAM DO UDZIAŁU

 
Skip to content