OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEMZnalezione obrazy dla zapytania wzorowa łazienka 2017

WZOROWA ŁAZIENKA

Walczymy razem o remont szkolnej toalety w Programie WZOROWA ŁAZIENKA

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu graficznego przyjaznej łazienki szkolnej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 3. Pracę należy wykonać samodzielnie, w formacie A4, technika dowolna.
 4. Termin: do 6 października 2017 dostarczyć do nauczyciela plastyki, zajęć artystycznych, technicznych lub biblioteki szkolnej.
 5. Prace zakwalifikowane do Programu przez Szkolną Komisję Konkursową zostaną umieszczone w galerii na koncie naszej szkoły.
 6. Każdy uczeń, który odda pracę na temat i w terminie – otrzyma ocenę bardzo dobrą z plastyki lub zajęć artystycznych
  a autorzy prac umieszczonych w galerii internetowej otrzymają dyplomy oraz ocenę celujące.
 7. Aby szkoła mogła brać udział w Programie, w galerii musi znaleźć się 50 najlepszych prac.
 8. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy, którzy chcą wesprzeć naszą akcję – przystępują do głosowania internetowego. Zasady głosowania poda p. Ewa Nowacka.
 9. Dla szkoły, która uzyska największą ilość głosów firma produkująca artykuły Domestos zasponsoruje remont łazienki w kwocie 30000 zł. Warto spróbować!
 10. Praca Programowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, które mogłyby być niezgodne z wizerunkiem Szkoły, Organizatora, marki Domestos. Praca Programowa nie może naruszać praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, prawa do wizerunku oraz do artystycznych wykonań. Praca programowa nie może także sugerować właściwości leczniczych ani przypisywać właściwości zapobiegania chorobom w kontekście produktów marki Domestos.
 
Skip to content