Dnia 16 stycznia uczniowie klasy Ia wzięli udział w seansie profilaktycznym w kinie Helios. Tematem prelekcji był „Bezpieczny Internet”. Zaproszonymi gośćmi byli funkcjonariusz Straży Miejskiej i pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pani strażnik poinformowała w jaki sposób należy „poruszać się w sieci”, natomiast pan Uziębło pracownik PPP wskazał korzyści i zagrożenia płynące z gier komputerowych w sieci. Po omówieniu, dzieci obejrzały film „Fernando”.

 
Skip to content