Ekologiczne warsztaty wielkanocne klasy IIa w CEE
Dnia 3 kwietnia uczniowie klasy IIa wzięli udział w warsztatach świątecznych przygotowanych przez Centrum Edukacji w Grudziądzu. Zajęcia rozpoczęły się od omówienia tradycji i obyczajów wielkanocnych. Następnie nas – drugoklasistów czekały przygotowane materiały do pracy. Pod opieką prowadzących i nauczycieli uczniowie wykonali ozdoby świąteczne z ekologicznych produktów. Tematem pracy było „Zapakuj zająca”. Efektem ich pracy były koszyczki wykonane z pudełka po herbacie i pudełek po chusteczkach. Celem zorganizowanych warsztatów świątecznych w Centrum Edukacji
Ekologicznej było nie tylko zapoznanie się z obyczajami tradycjami świątecznymi. To przede wszystkim praktyczne wykorzystanie surowców, które prawdopodobnie trafiłyby do śmieci. Dzięki takiemu wykorzystaniu odpadów uczniowie uczą się prawidłowej segregacji odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania. Działania takie należy pogłębiać i poszerzać
kształcąc tym samym postawy proekologiczne.

 
Skip to content