INFORMACJA

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu informuje, że w okresie wakacji letnich w 2019 roku przez 8 tygodni tj. od 24 czerwca do 16 sierpnia 2019 r. organizowane będą półkolonie dla dzieci grudziądzkich szkół podstawowych (klasy I – VIII).

Półkolonie będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00 po uprzednim podpisaniu przez Rodziców stosowanych dokumentów oraz dokonaniu opłat ustalonych przez organizatora półkolonii.

 

Półkolonie będą się odbywały w następujących szkołach:

24.06 – 5.07.2019 – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6

8.07. – 19.07.2019 – Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Nauczycielska 19

22.07 – 2.08.2019 – Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Żeromskiego 8

5.08 – 16.08.2018 r. – Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Sobieskiego 12,

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na półkolonie w czasie wakacji powinni zgłaszać się bezpośrednio do szkół, które będą organizowały półkolonie w celu podpisania stosownych dokumentów. Dokumenty będą wydawane i przyjmowane w sekretariatach tych szkół w godz. 7.00 – 15.00 w następujących terminach:

 1) do Szkoły Podstawowej Nr 8 – do 31 maja 2019 r.

2) do pozostałych szkół tj. SP Nr 21, SP Nr 2 i SP Nr 20 – do 7 czerwca 2019 r.

 

 

 

 
Skip to content