23 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu odbyła się uroczystość przekazania sztandaru społeczności szkolnej przez grudziądzkich Sybiraków. Dla zorganizowania tej pięknej uroczystości podjęto wcześniej szereg działań, w które zaangazowali się zarówno nauczyciele jak i uczniowie.

Zebranych powitała dyrektor szkoły Pani Renata Matuszak. W uroczystości uczestniczyli wyjątkowi goście: Pan Tomasz Szymański – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, Pan Szymon Gurbin – wiceprezydent miasta Grudziądza, Pani Sławomira Gajewska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Grudziądza, grudziądzcy Sybiracy na czele z Panią Prezes Danutą Kołodziejską, przedstawiciele firm sponsorujących zakup sztandaru, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 17, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor nawiązała do początku powstania naszej szkoły oraz podziękowała byłym Dyrektorom za ich wkład włożony w jej rozwój.

Od roku 2017, w związku z reformą edukacji, nasza szkoła będąca dotychczas Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków, stała się Szkołą Podstawową nr 17 im. Sybiraków, stąd ta ważna uroczystość ze sztandarem w roli głównej.

Uroczystość uświetnił występ grudziądzkiego chóru Contrapunkt pod kierownictwem Pani Katarzyny Grohs. Wykonali utwory, których wszyscy zebrani wysłuchali z zachwytem.

Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia jest priorytetem dla naszej szkoły, a patron szkoły – Sybiracy – wielkim zobowiązaniem.

 
Skip to content