Zgodnie z Kalendarzem Szkolnym na rok 2019/2020 dzień 14.10.2019 (Dzień Edukacji Narodowej) – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu tym, zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej (w godzinach 6.45-15.30) dla dzieci zapisanych do świetlicy, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki w domu.
 
Skip to content