Klasa Va już drugi raz tej jesieni odwiedzila Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. 8 października uczniowie brali udział w zajęciach „Dary lasu – grzyby jadalne i trujące”. Zapoznali się z najbardziej popularnymi gatunkami grzybów występującymi w Polsce. Pracując w grupach z literaturą źródłową nauczyli się rozróżniać według cech morfologicznych grzyby jadalne od trujących. Dowiedzieli się również, jak istotne jest znaczenie grzybów na funkcjonowanie ekosystemów leśnych. Nabyli umiejętności prawidłowego zbierania grzybów. Dodatkowym atutem zajęć była możliwość wypełnienia ciekawie skonstruowanej karty pracy.

 
Skip to content