Udział w projekcie „Z książką Mi do twarzy”.

„Niesamowite przygody 10 skarpetek ” (czterech    
  prawych i sześciu lewych.

Na przełomie stycznia i lutego uczniowie klasy 3a wzięli udział w projekcie „Z książką Mi do twarzy”. W ramach udziału uczestniczyli podczas zajęć czytelniczo-medialnych w zbiorowym czytaniu fantastycznej opowieści: „Niesamowite przygody 10 skarpetek”. Książka składa się z 10 rozdziałów, które były czytane na głos przez wychowawcę, nauczyciela wspierającego, bibliotekarza i samych uczniów. Każdy przeczytany rozdział dotyczył przygód jednej z tytułowych skarpetek. Po odczytaniu każdego z osobna było wspólne omawianie treści. Efektem finalnym udziału w projekcie było przedstawienie przez każdego z uczniów, w formie plastycznej wybranej przez siebie przygody skarpetki. Przygotowane prace plastyczne zawisły na korytarzu szkoły. Podczas zajęć uczniowie z zainteresowaniem słuchali czytanego tekstu. Potrafili odtworzyć treść opowiadań. Rozwijali swoją kreatywność, wyobraźnię i wrażliwość estetyczną. Celem udziału w projekcie czytelniczym było zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki i zachęcenie ich do czytania literatury dziecięcej. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej a także  promocja działalności biblioteki i wizualizacja pasji czytania, miłości do książek. Działania tego rodzaju powinny być cyklicznie powtarzane.

 
Skip to content