Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie możliwość udziału dzieci w konsultacjach z nauczycielami przedmiotów. Konsultacje będą odbywały się w zależności od potrzeb uczniów, za zgodą rodziców.
Jednocześnie przypominam, że w zależności od potrzeb rodziców na terenie szkoły mogą być organizowane:
a. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
b. zajęcia rewalidacyjne
W przypadku potrzeby skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub rewalidacyjnych rodzic proszony jest o bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły lub wychowawcą klasy.
 
Anna Góra, dyrektor szkoły

Harmonogram konsultacji dla klas 1-5

W poprzednich wpisach w aktualnościach znajdują się warunki, które należy spełnić, aby móc w tych konsultacjach uczestniczyć.

 
Skip to content