Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W związku z pandemią COVID19 rozpoczęcie roku szk. odbędzie się
1 września 2020 r. na boisku szkolnym, z podziałem na mniejsze grupy,
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 Klasy 4 i 6 – godz. 8.00
Klasy 3 – godz. 8.30
Klasy 1 – godz. 9.00
Klasy 2 – godz. 9.30

Uczniowie i rodzice proszeni są o przybycie do szkoły na określoną godzinę, nie wcześniej i pozostanie na boisku, przed głównym wejściem,
z zachowaniem wymaganej odległości, wyposażeni w maseczki lub przyłbice. Wychowawcy odbiorą uczniów i przejdą do klas. Po spotkaniu z uczniami wychowawcy wyprowadzą uczniów i będzie możliwość indywidualnego kontaktu z wychowawcą.

 Rodzice nie wchodzą do szkoły.

W razie niepogody odbędzie się wyłącznie spotkanie uczniów z wychowawcą w klasie.

 

 
Skip to content