Nasza szkoła przystąpiła do akcji czytelniczej: I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”.
📖 W akcji wzięły udział wszystkie klasy 1-6. Dzieci podczas przerwy czytały swoje ulubione książki, słuchały opowiastek czytanych przez nauczyciela.

📖 Akcja zrealizowana została w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
📢 Celem akcji :
📖 promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
📖 integracja środowiska lokalnego;
📖 pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
📖 wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
📖 zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
📢 Honorowy patronat nad akcją objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego, Lubuski Kurator Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Patronat medialny objęli: IBBY Polska, portal SBP.pl, Biblioteki Szkolne Online, Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

 
Skip to content