Szanowni Państwo!

Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły. Lekcje będą się odbywały zgodnie z planem. Będziemy pracować w reżimie sanitarnym:
– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych.
– Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/ opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych.
Uczniowie klas III przychodzą do szkoły o 7.50, wchodzą z wychowawcą do szatni głównym wejściem do budynku szkoły. Wchodzą do szatni, rozbierają się i przechodzą do sali lekcyjnej. Planowane lekcje kończą 10 minut szybciej.
Uczniowie klas II przychodzą do szkoły o godz. 8.00 z wychowawcą wchodzą głównym wejściem do szkoły. Wchodzą do szatni, rozbierają się i przechodzą do sali lekcyjnej. Lekcje kończą zgodnie z planem.
Uczniowie klas I przychodzą do szkoły o godz. 8.10 wchodzą z wychowawcą do szatni głównym wejściem do budynku szkoły. Wchodzą do szatni, rozbierają się i przechodzą do sali lekcyjnej. Planowane lekcje kończą 10 minut później.
– W przypadku rozpoczynania lekcji w późniejszych godzinach uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem. Każda klasa będzie miała lekcje w swojej sali.
– Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce. Po każdym korzystaniu z toalety należy umyć dokładnie ręce, a potem zdezynfekować. Przed posiłkiem należy umyć ręce.
– Na terenie szkoły nosimy maseczki. Zdejmowane są w klasie w czasie lekcji. Rodzice/ opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust(maseczkę, przyłbicę).
– Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów. Zwracam się z prośbą do Państwa o pomoc Swoim dzieciom w sprawdzeniu czy w plecakach są potrzebne przybory szkolne.
– Uczeń przynosi do szkoły własne jedzenie i picie.
– Rodzice przyprowadzają do szkoły dzieci o wyznaczonej porze (nie wcześniej), nauczyciele odbierają uczniów, a po skończonych lekcjach wyprowadzają uczniów przed szkołę. Proszę przed szkołą o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa- maseczki, odległości.
– Na czas przyjścia uczniów do szkoły i opuszczania terenu szkoły będzie otwarte przejście od ul. Toruńskiej.
– Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. W przypadku konieczności wejścia do budynku należy wcześniej telefonicznie umówić spotkanie (z wychowawcą, p. pedagog).
– Świetlica szkolna będzie czynna dla uczniów rodziców pracujących czynnie zawodowo.
– Informacje o obiadach nauczyciel świetlicy przekaże Państwu przez e- dziennik oraz wywiesi informacje na drzwiach wejściowych.
Zwracam się z prośbą o uaktualnienie informacji o numerach telefonów w przypadku zmian (u wychowawców). Szkoła ma obowiązek skontaktować się z rodzicem/opiekunem w każdej wymagającej tego sytuacji.
                                                         Dyrektor szkoły Renata Matuszak

 
Skip to content