Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony przez

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego

Półksiężyca w 2000 r. Obchodzony jest w drugą sobotę

września. Głównym celem tego święta jest promowanie

znaczenia pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia i życia. 

W piątek 10 września uczniowie klas V i VII mieli okazję

doskonalić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.

Wydarzenie przygotowane zostało przez Szkolne Koło PCK.

 
Skip to content