Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w Szkole Podstawowej nr 17 w Grudziądzu będzie odbywała się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego w naszej szkole zostaną zachowane jak dotychczas.

W związku z tym proszę nauczycieli, uczniów i rodziców o:

  • Przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
  • Stosowaniu się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Przypomnienie, upowszechnienie i stosowanie wewnętrznych zaktualizowanych Procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, w tym przede wszystkim:
  • zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,
  • ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły
  • obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych
  • częste mycie i dezynfekcja rąk
  • ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   

W szkole będą kontynuowane działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień.

Termin ferii zimowych dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022 bez zmian: 17-30 stycznia 2022 r.

Przypominam, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.  

 Anna Góra

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Grudziądzu

 
Skip to content