Dyrektor szkoły Anna Góra oraz członkowie Związku Sybiraków w Grudziądzu bardzo dziękują p. Arturowi Lubańskiemu oraz pracownikom firmy Budirek za życzliwy gest i bezinteresowne wsparcie, dzięki któremu możliwa jest realizacja celów i zamierzeń szkoły. Dziękujemy za wykonania chodnika z kostki brukowej prowadzącego do obelisku upamiętniającego losy Polaków zesłanych i deportowanych na teren ZSRR w latach 1939-1956, A Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu kostki.

Podziękowanie dla Rady Rodziców

Podziękowanie dla firmy Budirek

 
Skip to content