W dniu 12 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2022 r. poz. 367 . Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022 r. Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego uczniów klas 5a, 5b oraz 7 w naszej szkole z dniem 21 lutego 2022 r.

Dyrektor szkoły Anna Góra

 
Skip to content