Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji.

 

List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów 

– Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych podkreślają, że w walce z epidemią dużą rolę odgrywa solidarność społeczna, w tym także decyzje podjęte przez rodziców uczniów. Dlatego zwracam się z gorącym apelem o odpowiedzialne reagowanie w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Państwa dziecka – napisała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek w liście skierowanym do rodziców i opiekunów. 

W tekście wiceminister zaznaczyła, że pozostawienie w domu dziecka z objawami chorobowymi oraz konsultacja z lekarzem to metody minimalizowania nie tyko zakażenia SARS-CoV-2, ale także innych infekcji wirusowych, w tym grypy i zachorowań grypopodobnych – Te standardowe działania profilaktyczne mają wpływ zarówno na bezpieczeństwo zdrowotne całej społeczności szkolnej oraz ograniczają nieobecności w szkole – podkreśliła wiceminister Marzena Machałek. 

Sekretarz Stanu w MEiN wskazała również na zmianę w podejściu do walki z COVID-19 polegającą na wprowadzeniu w pełni darmowych testów, które można zrealizować bez skierowania od lekarza. 

Wytyczne sanitarne dla szkół, przedszkoli i placówek

Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS. Wytyczne to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób z tzw. „kontaktu” z osoba zakażoną na COVID-19 zaktualizowano Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

LIST

 

 
Skip to content