Drodzy Uczniowie!

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Grudziądzu organizuje konkurs fotograficzny „Pokaż na co Cię stad i zrób jeden kadr”.

Cele konkursu:

1. Promowanie zawodów, znajdujących się w ofercie edukacyjnej ZSGH.
2. Rozwijanie zainteresowao wśród uczniów.
3. Uaktywnianie wrażliwości artystycznej.

Przez pracę konkursową rozumie się:

1) zdjęcie, kadr z dowolnego miejsca, sytuacji, osoby lub rzeczy ze swojego otoczenia,

 2) wykonane z przeznaczeniem na Konkurs Fotograficzny „Pokaż na co Cię stać i zrób jeden kadr” (wcześniej niepublikowane i niewykorzystywane do działań promocyjnych i konkursowych).

Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na Konkurs może podlegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie). Wszelkie inne zmiany, w tym zwiększanie rozdzielczości zdjęć czy fotomontaż, są niedopuszczalne.

Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić 1 pracę konkursową.

Prace konkursowe proszę dostarczać wraz z kartą zgłoszenia do 04.05.2022 r. w świetlicy szkolnej. Zostaną one przekazane do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 maja 2022 r.
Wyniki prac Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na stronie
www.facebook.com/ZSGHGDZ
Uczestnikom Konkursu, z których wyłoniono laureatów przyznane zostaną nagrody
rzeczowe w postaci kart podarunkowych Empik w kwocie:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł

Plakat

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 
Skip to content