Z okazji 231 rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja, uczniowie ze

Szkoły Podstawowej nr 17 w

Grudziądzu złożyli kwiaty pod

pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

 
Skip to content