Z okazji Dni Kopernikowskich, uczniowie klasy 4a

uczestniczyli w warsztatach dotyczących pobytu

Mikołaja Kopernika w naszym mieście. Zajęcia te

odbyły się w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu.

Uczniowie dowiedzieli się, czego dotyczył

wygłoszony przez słynnego astronoma traktat

o pieniądzu. Poszerzyli swoją wiedzę związaną

z życiem Kopernika, który był nie tylko znawcą planet,

ale również lekarzem, ekonomistą… Wszyscy

uczestniczyli w wielu grach utrwalających poznaną wiedzę 🙂

 
Skip to content