Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizuje konkurs:

„Mój wymarzony zawód”

dla uczniów 7. i 8.  klas szkół podstawowych   z terenu województwa  kujawsko-pomorskiego. 

Celem  przedsięwzięcia  jest  kształtowanie u młodych  osób aktywnej postawy  wobec  życia zawodowego poprzez zwiększanie wiedzy   i świadomości na temat rynku pracy, zawodów, wymagań pracodawców. Istotne jest, by uczniowie wiedzieli, że decyzje podejmowane na etapie ostatnich klas szkół podstawowych mogą mieć znaczący wpływ na ich przyszłość zawodową.

Uczestnicy  konkursu  będą  mieli  za  zadanie  przesłać  do  WUP  w  Toruniu,  w  terminie   od 5 do 20 października 2022 r. wypowiedzi na temat pracy w swoim wymarzonym zawodzie. Zgłoszenie prac odbędzie się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej WUP w Toruniu: https://wuptorun.praca.gov.pl/konkurs-dla-uczniow-edycja-2022.

Przesłane opisy powinny zawierać podstawowe informacje  na  temat  specyfiki  wybranego  zawodu,  jego  charakterystyki  (np. kwalifikacje, wykonywane zadania zawodowe, narzędzia wykorzystywane w pracy czy możliwość podnoszenia kwalifikacji itp.) oraz oceny własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci laptopów, a dla osób wyróżnionych – tablety.

Koordynatorem konkursu w szkole jest Pani Katarzyna Grohs.

Plakat

Ulotka dotycząca konkursu

Regulamin konkursu

Oświadczenie

Krok po kroku

 
Skip to content