Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Zdrowia w Bydgoszczy zaprasza dzieci i młodzież z problemami

zdrowotnymi do skorzystania z leczenia szpitalnego

w sanatorium uzdrowiskowym. W roku szkolnym dzieci

przebywające w sanatorium mają zapewnioną ciągłość nauki na

poziomie szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.

Turnus dla dzieci w wieku od 7 roku życia trwa 27 dni i jest

bezpłatny. W naszym województwie takie sanatorium

funkcjonuje w Ciechocinku.

W razie pytań zadzwoń na bezpłatną
infolinię: 800 190 590
24h/dobę

lub bezpośrednio do oddziału NFZ
(052) 3252927

Ulotka

 
Skip to content